Việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế: thực trạng và giải pháp

  • Trần Võ Văn May
  • Lê Thị Quỳnh Hương
  • Phan Tôn Thanh Tâm
Từ khóa: Từ khóa: Cơ khí và công nghệ, chương trình đào tạo, giải pháp, sinh viên tốt nghiệp, thực trạng, việc làm sinh viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Những năm qua, cùng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc công bố công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (SVTN), Khoa Cơ khí và Công nghệ (CK&CN), trường Đại học (ĐH) Nông Lâm, ĐH Huế luôn triển khai đánh giá tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp của các ngành đào tạo tại Khoa. Đây là một trong những hình thức để lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng và điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (DN) và xã hội (XH). Kết quả đánh giá việc làm sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp với các ngành đào tạo của Khoa trong 5 năm gần nhất (2015-2020) cho thấy, hầu hết là có việc làm ngay trong năm đầu tiên ra trường và phần lớn SV làm việc tại các công ty, DN tư nhân, cổ phần hoặc liên doanh với nước ngoài; tỷ lệ SV tốt nghiệp làm việc tại công ty nhà nước là rất thấp. Địa bàn làm việc tập trung từ các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, phần lớn làm đúng chuyên ngành được đào tạo. Các ý kiến phản hồi từ SV tốt nghiệp đều đồng tình về CTĐT và mong muốn có sự gắn kết sâu hơn nữa giữa DN và khoa trong quá trình đào tạo, tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu DN và XH. Trên cơ sở thực trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp tại Khoa CK&CN, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế, bài báo đã đề xuất một số giải pháp nhằm giúp SV sau khi tốt nghiệp có được việc làm tốt và đúng chuyên ngành sau khi ra trường.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-14