Thực trạng hành vi bạo lực ngôn ngữ của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Đậu Nguyễn Thanh Bình
  • Nguyễn Duy Thùy Linh
  • Trương Văn Tiễn
  • Trần Thị Tú Anh
Từ khóa: Từ khoá: Bạo lực ngôn ngữ, học sinh trung học, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tóm tắt

Tóm tắt: Bạo lực ngôn ngữ là loại hành vi khá phổ biến và có tác động tiêu cực đến các mối quan hệ nhưng còn ít được các nhà nghiên cứu và giáo dục cũng như xã hội quan tâm. Bài báo nghiên cứu thực trạng hành vi bạo lực ngôn ngữ của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dữ liệu khảo sát từ 708 học sinh tại 2 trường Trung học cơ sở (THCS) và 2 trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy học sinh trung học đang thực hiện hành vi bạo lực ngôn ngữ ở các mức độ khác nhau, trong đó những hành vi được thực hiện với tỷ lệ lớn là “Nói những lời xúc phạm, “Nói rằng họ thật vô lý”, “Nổi nóng và nặng lời”, … Hành vi bạo lực ngôn ngữ có sự khác biệt về giới tính và độ tuổi. Để ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng sử dụng bạo lực ngôn ngữ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà giáo dục với gia đình và xã hội.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-14