Sức khỏe tâm thần của sinh viên Đại học Huế

  • Tôn Thất Minh Thông
  • Vũ Thị Thu Huyền
  • Nguyễn Thị Phượng
  • Trương Thị Tâm Anh
  • Trần Lê Thủy Tiên
  • Phan Thị Nhu Mỳ
  • Nguyễn Ngọc Bảo Châu
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
  • Nguyễn Phước Cát Tường
Từ khóa: Từ khoá: Sức khoẻ tâm thần, Hài lòng với cuộc sống, sinh viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Sức khoẻ tâm thần là một vấn đề rất quan trọng; các chuyên gia giáo dục công nhận rằng sức khoẻ tâm thần có tác động đặc biệt đến học tập, thành tích và thói quen hằng ngày của sinh viên. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng sức khoẻ tâm thần của sinh viên Đại học Huế. 515 sinh viên Đại học Huế đã tình nguyện tham gia vào khảo sát. Tình trạng sức khoẻ tâm thần của khách thể được đo lường bởi Thang đo Hài lòng với cuộc sống và Thang đo Trầm cảm, Lo âu, Căng thẳng (DASS-21). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sinh viên có các dấu hiệu của căng thẳng, lo âu và trầm cảm tương ứng là 51,84%; 81,55% và 57,09%. Trong đó, tỉ lệ sinh viên có dấu hiệu từ nặng đến rất nặng đối với rối loạn căng thẳng là 7,96%; rối loạn lo âu là 35,92% và trầm cảm là 8,55%. Kết quả cho thấy mặc dù kết quả giá trị trung bình của trầm cảm, lo âu và căng thẳng của sinh viên nữ cao hơn so với sinh viên nam nhưng lại không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai giới ở cả ba dạng rối loạn. Một tỷ lệ đáng kể sinh viên khuynh hướng không hài lòng với cuộc sống (≈29%). Không có sự khác biệt giữa mức độ hài lòng với cuộc sống giữa sinh viên nam và nữ, giữa sinh viên xuất thân từ thành thị và nông thôn. Một số hạn chế của nghiên cứu đã được bàn luận cũng như các hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai. 

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-14