Vũ trụ quan và nhân sinh quan của người Trung Quốc: Nhìn từ “Thế giới Lâm viên cổ điển” ở Tô Châu

  • Bùi Nguyễn Hãn
Từ khóa: Từ khóa: Tô Châu, văn hóa, lâm viên, vũ trụ quan, nhân sinh quan.

Tóm tắt

Tóm tắt: Hệ sinh thái nhân văn trong các khu lâm viên cổ điển ở Tô Châu là sự thể hiện những ý niệm được thông qua những hình tượng hữu hình (vật cảnh) - biểu tượng để nhận biết thế giới khách quan và thực tại. Những cảnh giới hiện hữu trong các danh viên Tô Châu được tác tạo như những tuyệt tác thủy mặc hiện lên với những phạm trù âm- dương, động- tĩnh, hiện thực- huyền ảo đã biểu đạt những yếu tố nội hàm và biểu trưng nghệ thuật. Thông qua đó, chúng ta phần nào biết được những triết lý về vũ trụ quan, nhân sinh quan được cụ thể hóa trong quan niệm sinh tồn và thái độ nhân sinh đã hiện hữu trong giá trị văn hóa, thẩm mỹ, luân lý của người Trung Quốc.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết