Thực trạng và biện pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế

  • Nguyễn Đình Hùng
  • Đoàn Thị Thanh Thủy
  • Nguyễn Thị Thu Sương
Từ khóa: Từ khóa: Kỹ năng mềm, du lịch, sinh viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Kỹ năng mềm có vai trò quan trọng trong công việc của mỗi cá nhân, nhất là trong nhóm ngành dịch vụ du lịch. Bài viết tìm hiểu thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế, từ đó đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhân lực cho thị trường lao động trong giai đoạn phục hồi du lịch hậu Covid-19 hiện nay.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết