Thư chúc mừng của đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15