Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: 40 năm - một chặng đường phát triển

  • Ban Biên tập

Tóm tắt

Bốn mươi năm, một chặng đường chưa dài, nhưng bằng nỗ lực phấn đấu vượt bậc của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu dần khẳng định là cơ quan khoa học dẫn đầu trong nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực Khí tượng và Khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15