Quay trở lại chi tiết bài viết Hiện trạng thích ứng với biến đổi khí hậu - nghiên cứu điển hình cho tỉnh Quảng Ngãi Tải xuống tải PDF