Quay trở lại chi tiết bài viết WAVE ANALYSIS FOR THE DEVELOPMENT OF THIEN NGA - HAI AU OIL FIELD Tải xuống tải PDF