Thực trạng giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam về văn hóa và giáo dục đại học – Một số định hướng hợp tác

  • Thị Thùy Linh Phạm
  • Văn Quang Nguyễn
  • Duy Tùng Đào
Từ khóa: Giao lưu văn hóa giáo dục đại học; Hàn Quốc; Việt Nam

Tóm tắt

Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước Đông Á, có nhiều nét tương đồng về lịch
sử, văn hoá. Việt Nam ở Đông Nam Á, Hàn Quốc ở Đông Bắc Á nhưng cả hai nước đều
ở vị trí chiến lược bán đảo nối liền với đại lục và nhìn ra đại dương. Vị trí bán đảo và đại
dương này cũng tạo ra nhiều điều kiện địa - văn hoá gần gũi của hai nước. Mặt khác Trong
lịch sử sinh tồn và phát triển lâu dài của mình, hai nước đã nhiều lần phải đương đầu với
hoạ xâm lược của nhiều thế lực lớn mạnh. Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đó đã hun
đúc nên tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc sâu sắc của nhân dân mỗi nước. Trải qua
những năm tháng gian khổ, Việt Nam và Hàn Quốc đã tái thiết và phát triển đất nước
trên nền đổ nát của chiến tranh. Trong khuôn khổ bài viết sẽ nêu và phân tích thực trạng
giao lưu văn hóa và giáo dục đại học ở hai nước từ đó đưa ra một số định hướng và giải
pháp để tiếp tục nâng tầm hợp tác toàn diên trên lĩnh vực văn hoá – giáo dục đây là một trong
những yếu tố quan trọng giúp Chính phủ và nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, nâng tầm
đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương hợp tác mới, cao hơn, sâu rộng hơn giữa hai
nước trong bối cảnh mới. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30