Mô hình kết hợp giữa ChatGPT và một số công nghệ AI khác tự động tạo Short-Video tại Việt Nam

  • Cao Văn Phạm
  • Hồng Nhung Phạm
  • Trọng Cang Võ
Từ khóa: AI; ChatGPT; Mạng xã hội; Short-Video; Tự động hóa

Tóm tắt

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại cơ hội
phát triển trên nhiều lĩnh vực một cách mạnh mẽ. Cuối năm 2022, công ty OpenAI cho ra
đời sản phẩm ChatBot mới có tên ChatPGT, đã tạo ra một cơn sốt lớn không chỉ ở Việt
Nam mà còn trên toàn thế giới, bởi nó mang nhiều tính năng nổi bật. Ngoài ra, trong những
năm trở lại đây Short-Video đã trở thành xu hướng mới được cộng đồng mạng sử dụng rất
nhiều trên các nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam như Youtube, Tiktok, Facebook.
Bằng sự nghiên cứu, kết hợp các tính năng của ChatGPT và một số nền tảng công cụ trí tuệ
nhân tạo sẵn có tại Việt Nam, bài nghiên cứu đề xuất mô hình ứng dụng ChatGPT và một
số công cụ AI khác để tạo dựng Video ngắn với thời gian nhanh chóng và đạt chất lượng
cao thông qua việc tự động xây dựng kịch bản, chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, chuyển
đổi văn bản thành Video, chuyển đổi văn bản thành giọng nói, chuyển đổi văn bản thành
người nói. Thông qua mô hình này, những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng
xã hội có thể ứng dụng để quá trình tạo Short-Video đạt hiệu quả cao hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30