Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước thấm từ sông phục vụ cấp nước khu vực ven sông Cẩm Giàng Tải xuống tải PDF