Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu kết hợp mô hình thủy lực và mô hình trí tuệ nhân tạo mô phỏng chất lượng nước sông Nhuệ – Đáy Tải xuống tải PDF