Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu hiệu chỉnh lượng mưa ước lượng từ radar phục vụ nâng cao chất lượng mô phỏng dòng chảy Tải xuống tải PDF