Tập. 238 Số. 10 (1980): Tạp chí Khí tượng thủy văn