THIẾT KẾ VECTOR TRUNG GIAN BUCULOVIRUS MANG HỘP GEN HEMAGGLUTININ (HA) ĐỂ TẠO VIRUS-LIKE PARTICLE CỦA VIRUS CÚM A/H5N1 SẢN XUẤT VACCINE

  • Lê Phương Hằng
  • Nguyễn Thị Phương
  • Đinh Duy Kháng
  • Đồng Văn Quyền
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03