XÁC ĐỊNH BỌ PHẤN BEMISIA TABACI (GENNADIUS) BIOTYPE B (HEMIPTERA ALEYRODIDAE) TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG Ở VÙNG HÀ NỘI

  • Đàm Ngọc Hân
  • Nguyễn Huy Hoàng
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03