LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NHẰM TĂNG SẢN LƯỢNG FLAGELLIN FLIC TÁI TỔ HỢP CỦA SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM TỪ ESCHERICHIA COLI

  • Đỗ Thị Huyền
  • Lê Quỳnh Giang
  • Sven Olof Enfors
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03