Làm giàu từ tài nguyên di sản văn hóa

  • HOÀNG ĐĂNG

Tóm tắt

    Ngay trong những ngày đầu năm 2019, nhìn các vị khách quốc tế đầu tiên xông đất Phố cổ Hội An và Cố đô Huế lội bộ, dầm mình trong mưa để khám phá di sản cũng đủ thấy sức hút của di sản văn hóa mang đến cơ hội làm giàu như thế nào. Còn theo Tổ chức Du lịch thế giới, ước tính 37% du lịch toàn cầu xuất phát từ động lực tìm hiểu văn hóa nơi đến. Khách du lịch di sản văn hóa đi khám phá các nơi nhiều gấp 2 lần khách du lịch khác, ở lại mỗi nơi lâu hơn 2,5 lần và chi tiêu cũng nhiều hơn.Không thể phủ nhận được việc DSVH ngày càng thể hiện vai trò nguồn lực nội sinh cho sự làm giàu và phát triển KT-XH của mỗi quốc gia, mỗi địa phương.    
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-18
Chuyên mục
BÀI VIẾT