Phúc Lộc Thọ và nhân sinh

  • THIÊN PHONG

Tóm tắt

    Người Việt thường có trành thờ hoặc tường thờ ba ông Phúc Lọc Thọ. Dây là mong ước của con người về đời sống no đủ, giàu có, sống lâu để hưởng thụ những điều tốt đẹp.    
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-18
Chuyên mục
BÀI VIẾT