Di sản văn hóa thúc đẩy hòa giải hai miền Triều Tiên

  • KÔNG ANH

Tóm tắt

     Tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tiến thêm một bước mới khi ngày 26-11-2018, UNESCO đã chính thức công nhận môn Đấu vật truyền thống của hai miền Triều Tiên là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.    
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-19
Chuyên mục
BÀI VIẾT