Dưới cổng làng Đường Lâm có gì?

  • LÊ DỊU HƯƠNG

Tóm tắt

    Phải đứng hẳn vào trong cổng, rồi ngước lên cây xà cái bằng gỗ nối hai vì kèo (Thượng Lương), mới thấy chính giữa có khắc nổi 5 chữ Hán THẾ HỮU HƯNG NGHI ĐẠI, cụm từ này đã được người trong thôn ngoài làng truyền tụng về ngữ nghĩa, coi như cẩm nang sống: MUỐN HƯNG THỊNH PHẢI THÍCH NGHI.    
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-19
Chuyên mục
BÀI VIẾT