Quay trở lại chi tiết bài viết Áo bà ba, khăn rằn, nón lá - Bộ ba bất ly thân của người phụ nữ Nam Bộ