Ghi ở Đền Sóc ngày cuối năm

  • HỒ SĨ TÁ

Tóm tắt

   Theo truyền thuyết, thời Hùng Vương thứ sáu, giặc Ân sang cướp nước ta. Làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) có cậu bé lên 3 mà vẫn nằm trơ trơ. Nghe tin có giặc cậu thoắt nói thoắt cười, bảo mẹ mời sứ giả vào xin Vua đúc cho ngựa sắt, áo giáp sắt, gậy sắt để đi đánh giặc cứu nước. Vua bèn sai thợ cùng dân ngày đêm rèn đúc và cho người mang đến.Cậu bé ăn rất khỏe, dân các làng tổng khắp nơi đổ về tiếp tế lương thực, thực phẩm. Sau khi ăn cậu uống cạn một khúc sông, vươn mình cao hơn trượng, mặc áo giáp sắt, cầm gậy săt nhảy lên mình ngựa... Ngựa sắt hí vang, phun lửa xông vào trại giặc. Giặc chết như rạ. Gậy sắt gẫy, Gióng đã nhổ bụi tre ngà đánh đuổi giặc về đến chân núi Vệ Linh (Sóc Sơn - Hà Nội). Giặc tan, Gióng cởi giáp để lại rồi bay về trời.Sóc Sơn - ngọn núi nơi Thánh Gióng ngồi nghỉ trước khi bay về trời nay thuộc xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn.    
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-19
Chuyên mục
BÀI VIẾT