VĂN HÓA KIẾM TIỀN VÀ TIÊU TIỀN CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY

  • Phan Thị Mai Hương

Abstract

Nghiên cứu chọn mẫu thanh niên từ 16-30 tuổi tại 4 địa bàn cho thấy thanh niên ngày nay làm nhiều cách để kiếm tiền. Bên cạnh những cách kiếm tiền lành mạnh vẫn còn có một bộ phận không nhỏ có những cách kiếm tiền thiếu lành mạnh. Nhiều thanh niên vẫn sống dựa vào sự hỗ trợ tiền bạc của cha mẹ và người thân cho đến khi họ lập gia đình. Đi vay cũng là xu hướng của giới trẻ để có thêm tiền tiêu xài bên cạnh các nguồn tiền khác. Mặt khác, tiêu dung cho đời sống vật chất và sinh hoạt tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu của giới trẻ. Họ chi tiêu không tiết kiệm mà thích chi phóng khoáng và hay chi vượt quá số tiền mình có. Cách chi tiêu của họ có mâu thuẫn với quan niệm của họ về việc tiêu tiền. Một bộ phận giới trẻ có cách tiêu xài hoang phí. Cuối cùng, giới trẻ ngày nay kiếm tiền là để chi tiêu. Tuy nhiên, không ít người trẻ xài hoang mà không lo kiếm tiền. Mặt khác, ít thấy giới trẻ kiếm tiền để tiết kiệm.

Tác giả

Phan Thị Mai Hương
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles