CÁC MỐI LIÊN HỆ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO Ở HÀ NỘI

  • Hoàng Mộc Lan

Abstract

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi chịu ảnh hưởng lớn từ các mối liên hệ xã hội của họ. Kết quả nghiên cứu ở 50 người cao tuổi đang sống tại một số trung tâm dưỡng lão – Hà Nội đã cho thấy, phần lớn người cao tuổi tự nguyện vào sống trong trung tâm dưỡng lão là những ngời có hoàn cảnh thiếu vắng người vợ, chồng và cô đơn. Các mối liên hệ sâu sắc, thân thiết của họ tập trung nhiều vào con đẻ, tiếp theo là người vợ, chồng, anh chị em ruột, cháu với hình thức giao tiếp trực tiếp là chủ yếu. Đa số người cao tuổi đã có từ một đến hai người bạn mới trong trung tâm dưỡng lão và đều gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối liên hệ xã hội mới

Tác giả

Hoàng Mộc Lan
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles