MỨC ĐỘ HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

  • Đặng Thị Vân
  • Đặng Đức Hoàn
  • Đặng Thị Hoài

Abstract

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hứng thú học tập của sinh viên với học phần này ở mức độ trung bình. Phần lớn sinh viên chưa có thái độ và hành động học tập tích cực. Kết quả học tập học phần mới chỉ đạt ở mức trung bình. Nguyên nhân chủ yếu chưa gây hứng thú học tập cho họ là chưa có phương pháp học tập hợp lý, tính chủ động sáng tạo trong học tập còn thấp. Ngoài ra, môn học khó, trừu tượng; phương pháp giảng dạy của giảng viên chưa hợp lý cũng là các nguyên nhân cơ bản dẫn đến hứng thú học tập của sinh viên chưa cao

Tác giả

Đặng Thị Vân
Đặng Đức Hoàn
Đặng Thị Hoài
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles