THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ BIỂU HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG

  • Nguyễn Xuân Long

Abstract

Nghiên cứu trên 691 học sinh trung học cơ sở tại 4 trường ở thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, chỉ có chưa đầy một nửa số học sinh trong mẫu nghiên cứu là không bao giờ sử dụng tài liệu hay nhìn bài của bạn (48%), số còn lại 52% học sinh đôi khi hoặc thường xuyên sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra cũng như nhìn bài của bạn và 24,6% học sinh chưa tích cực phát biểu trong các giờ học.

Tác giả

Nguyễn Xuân Long
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles