NHỮNG DẤU HIỆU CƠ BẢN NHẬN BIẾT HỘI CHỨNG TỰ KỶ Ở TRẺ EM

  • Nguyễn Thị Hoa Mai

Abstract

Tự kỷ là một trong những vấn đề được các gia đình và xã hội hiện đang rất quan tâm. Bởi lẽ, tự kỷ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển nhân cách của trẻ, tạo nên sự lo lắng của gia đình. Căn bệnh này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây ở nước ta. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương trẻ trên 36 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ chiếm 43,86%. Nếu số trẻ này không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những hậu quả xấu trong phát triển của trẻ sau này. Do vậy, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh sẽ giúp gia đình và xã hội khắc phục hội chứng tự kỷ của trẻ tốt hơn.

Tác giả

Nguyễn Thị Hoa Mai
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles