ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TỪ GÓC NHÌN CỦA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

  • Phạm Ngọc Linh

Abstract

Nghiên cứu trên 378 học sinh trung học phổ thông tại 5 trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội cho thấy, thực trạng tư vấn hướng nghiệp bên cạnh những điểm tích cực và hiệu quả còn nhiều hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh nhận thức về nghề ở mức trung bình; nhận thức về nhu cầu nhân lực của thị trường lao động chưa phù hợp với thực tiễn; khả năng phân tích bản thân còn hạn chế, học sinh chưa hiểu thấu đáo bản thân khi tìm sự phù hợp với nghề. Do vậy, học sinh gặp nhiều khó khăn trong lựa chọn nghề tương lai

Tác giả

Phạm Ngọc Linh
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles