Chiến dịch tiêm chủng Vaccine Covid-19 tác động đến tỷ lệ tử vong - Bài học từ thế giới

  • Do Binh Minh, Nguyen Du Thien, Le Nguyen Thien Han, Le Thi Ngoc Tam, Nguyen Quang Duc, Nguyen Thi Bao Anh, Nguyen Minh Hien
Từ khóa: phân tích tương quan, COVID-19, tỷ lệ tử vong, chính sách tái mở cửa, tiêm chủng

Tóm tắt

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (COVID-19) do SARS-CoV-2 gây ra đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất, tinh thần và các khía cạnh khác của xã hội. Các nước trên thế giới đã và đang ban hành các chính sách và khuyến cáo nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm của vi-rút SARS-CoV-2. Để đánh giá mối tương quan giữa chính sách của các quốc gia và các yếu tố dịch tễ, nghiên cứu đã sử dụng tài liệu chính thống và dữ liệu thứ cấp từ năm quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Israel, Ấn Độ và Singapore. Dựa trên phân tích tương quan và trực quan hóa bằng biểu đồ heatmap, nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa tỷ lệ tiêm chủng và các yếu tố dịch tễ ảnh hưởng đến số ca nhiễm mới và số ca tử vong. Từ đó, liên hệ đến chương trình tiêm chủng tại Việt Nam và đề xuất phương hướng cho quá trình hậu phong tỏa, tái mở cửa nền kinh tế quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-23
Chuyên mục
Bài viết