Quay trở lại chi tiết bài viết Tình hình vệ sinh tại huyện Yên Khánh, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình năm 2016 Tải xuống tải PDF