Thực trạng rối loạn cơ xương chi trên ở nhân viên văn phòng tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc năm 2019

  • Đỗ Thị Thu Hiền
  • Nguyễn Ngọc Bích
  • Dương Khánh Vân
Từ khóa: Rối loạn cơ xương, nhân viên văn phòng, máy tính, đau vai gáy, rối loạn cơ xương chi trên

Tóm tắt

*Thông tin chung: Rối loạn cơ xương là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các khiếu nại về y tế, giảm khả năng lao động và chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định thực trạng rối loạn cơ xương chi trên ở nhân viên văn phòng năm 2019.

*Phương pháp: Sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang trên 150 nhân viên phòng tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. bằng phương pháp phát vấn bộ câu hỏi cơ xương khớp NORDIC.

*Kết quả: 72,7% đối tượng nghiên cứu mắc RLCX trong 12 tháng trước nghiên cứu. Tình trạng đau vai gáy trong 12 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất 68%, tình trạng nhân viên bị hạn chế vận động trong 12 tháng chủ yếu là do vị trí đau vai gáy lên tới 32,7%, và ở cánh tay là 12,7%. Đa số các đối tượng nghiên cứu chưa có thói quen đến gặp bác sĩ thường xuyên. Có tới 20,7% phải gặp bác sĩ vì tình trạng đau. Có tới 37,4% các đối tượng đau nhiều hơn 1 vị trí cơ xương chi trên

*Kết luận: rối loạn cơ xương của nhân viên văn phòng xảy ra rất phổ biến. Cần có những biện pháp can thiệp sớm, cũng như tuyên truyền, giáo dục để cải thiện tình trạng RLCX tại nhân viên của tổng công ty.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU