Quay trở lại chi tiết bài viết Thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, năm 2019 Tải xuống tải PDF