Tình trạng bạo hành tại nơi làm việc: khảo sát trên học viên điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học tại Trường đại học Y dược Thái Nguyên năm 2021

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: Bạo hành, Bạo hành nơi làm việc, Điều dưỡng

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Điều dưỡng là nhóm nhân viên y tế có nguy cơ cao bị bạo hành tại nơi làm việc vì họ phải tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với người bệnh. Việc tìm hiểu đặc điểm các tình huống bạo hành y tế sẽ giúp đưa ra những giải pháp can thiệp hiệu quả. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mô tả thực trạng bạo hành đối với các điều dưỡng viên.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021. Mẫu được chọn theo phương pháp lấy mẫu toàn bộ. Theo đó, tất cả 201 học viên Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học đang học tại Khoa điều dưỡng, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ở thời điểm thu thập số liệu đều được khảo sát bằng bộ câu hỏi tự điền.

Kết quả: Trong số 201 điều dưỡng viên được khảo sát, 40 người cho biết đã từng bị tấn công, chiếm tỷ lệ 19.9%. Đối tượng bị bạo hành đa số là nữ giới (65.0%), tuổi từ 30 đến dưới 40 (77.5%), chủ yếu làm việc ở khoa nội trú (42.5%) và khoa cấp cứu (22.5%). Loại hình bạo hành gặp nhiều là bạo hành lời nói (92.5%) và 60.0% các vụ việc có liên quan tới rượu. Đối tượng tấn công thường gặp là người bệnh và người nhà người bệnh (47.5%), thời điểm xảy ra chủ yếu vào các ngày làm việc trong tuần (80.0%). Sau khi bị tấn công, 45.0% điều dưỡng khai báo với bệnh viện, 67.5% vụ việc được bệnh viện điều tra và xử lý. Sáu mươi lăm phần trăm điều dưỡng hài lòng với các xử lý của bệnh viện. Nguyên nhân chính khiến điều dưỡng viên ngần ngại khai báo vì cho rằng không lợi ích gì (25.0%) và không biết phải thông báo cho ai (20.0%).
Kết luận: Mặc dù bạo hành rất thường gặp, điều dưỡng viên nhìn chung chưa hài lòng với cách giải quyết của bệnh viện nơi mình công tác khi có bạo hành xảy ra. Cần có can thiệp để cải thiện
dự phòng và xử lý bạo hành với điều dưỡng. Bên cạnh đó, điều dưỡng viên cũng cần được khuyến khích chủ động khai báo bạo hành xảy ra trong công việc hàng ngày

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU