Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và một số yếu tố liên quan

DOI: 10.53522/ytcc.vi57.T211110

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: Thực trạng sử dụng, thuốc lá điện tử, thanh thiếu niên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi năm 2020 và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, kết hợp định tính, áp dụng phương pháp KISH để chọn 1.211 thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại hộ gia đình thuộc địa bàn một quận nội thành và một huyện ngoại thành tại mỗi thành phố. Sáu cuộc phỏng vấn sâu, bốn cuộc phỏng vấn nhóm và hai thảo luận nhóm được thực hiện. Số liệu được nhập và làm sạch bằng phần mềm EpiData 3.1, phân tích bằng phần mềm STATA 16.0, được mô tả bằng giá trị trung bình, tần số và tỉ lệ. Số liệu định tính được gỡ băng, phân tích theo chủ đề.

Kết quả: Có 7,3% thanh thiếu niên độ tuổi 15-24 hiện sử dụng TLĐT, tỉ lệ sử dụng TLĐT ở nam và nữ lần lượt là 9,1% và 4,6%. Nam giới có xu hướng hút TLĐT cao gấp 1,86 lần so với nữ giới. Những người có điểm thái độ về TLĐT càng cao thì xu hướng sử dụng TLĐT càng giảm đi. 

Kết luận: Cần tăng cường thực thi Luật PCTH của thuốc lá và Luật quảng cáo thuốc lá; Đề xuất thúc đẩy theo dõi, giám sát liên ngành tình hình vi phạm quảng cáo, khuyến mại và bán thuốc lá trên internet
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU