Thực trạng phơi nhiễm với quảng cáo thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

DOI: 10.53522/ytcc.vi57.T211109

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: phơi nhiễm, quảng cáo, thuốc lá điện tử, thanh thiếu niên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu thực trạng phơi nhiễm với quảng cáo thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi năm 2020.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, kết hợp định tính, áp dụng phương pháp KISH để chọn 1.211 thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại hộ gia đình thuộc địa bàn một quận nội thành và một huyện ngoại thành tại mỗi thành phố. Sáu cuộc phỏng vấn sâu, bốn cuộc phỏng vấn nhóm và hai thảo luận nhóm được thực hiện.

Kết quả: Có 73,2% đối tượng nghiên cứu từng bị phơi nhiễm ít nhất một lần với ít nhất một nguồn quảng cáo thuốc lá điện tử trong vòng 30 ngày tính tới thời điểm điều tra. Nguồn phơi nhiễm lớn nhất là mạng xã hội (45%), tiếp đó là tại các cửa hàng, siêu thị, điểm bán lẻ (33,4%), đọc báo mạng/báo giấy (25,2%). Có 12,1% được nhân viên tiếp thị mời dùng thử các sản phẩm TLĐT. Các đặc điểm quảng cáo thuốc lá điện tử thường là màu sắc hấp dẫn (30,9%), hình ảnh bắt mắt (31,3%). Có 13,6% thấy người nổi tiếng tham gia quảng cáo thuốc lá điện tử.

Kết luận: Mạng xã hội là nguồn phơi nhiễm chủ yếu nhất của thanh thiếu niên đối với quảng cáo thuốc lá điện tử. Cần có chính sách quản lý nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng phơi nhiễm của giới trẻ với quảng cáo thuốc lá điện tử trên các kênh khác nhau, đặc biệt là qua mạng xã hội, chú trọng tới những người nổi tiếng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU