Thực trạng sâu răng sớm ở trẻ 3 tuổi tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam năm 2020

DOI: 10.53522/ytcc.vi57.T211209

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: sâu răng sớm, trẻ 3 tuổi, sâu-mất-trám

Tóm tắt

Giới thiệu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả thực trạng sâu răng của trẻ 3 tuổi học tại một số trường mầm non công lập tỉnh Hà Nam năm 2020. 

Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 567 trẻ 3 tuổi tại 4 trường mầm non công lập ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trẻ được khám lâm sàng và chẩn đoán mức độ sâu răng. 

Kết quả/Bàn luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sâu răng là 74,8%. Có 23,9% số răng có tình trạng sâu, trong đó sâu răng sớm D1 là 6,5%; sâu răng sớm D2 là 9,6% và sâu răng muộn D3 là 7,7%. Chỉ số sâu mất trám trung bình là 5,3 ± 4,8. Tỷ lệ sâu răng cao nhất ở hàm trên và hàm dưới là ở răng R51 (52,9%) và R75 (44,6%). 

Kết luận/khuyến nghị: Tình trạng sâu răng sớm ở trẻ 3 tuổi ở mức cao. Cần có biện pháp can thiệp bảo vệ sự toàn vẹn bộ răng sữa cho trẻ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU