Công trình xanh - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững

  • tcktvn@gmail.com
  • Xuân Hải Nguyễn

Tóm tắt

Phát triển công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng đang là xu hướng tất yếu, không chỉ tạo ra những công trình đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, mà còn là giải pháp đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20