Lược sử 100 năm Quy hoạch Hà Nội qua các tấm bản đồ

  • tcktvn@gmail.com
  • Huy Ánh Trần

Tóm tắt

KTS Ernest Hébrard (1875-1933) được bổ nhiệm đứng đầu Sở Kiến trúc Quy hoạch đô thị trung ương (Đông Dương) năm 1923, tới năm 1924 công bố sơ đồ quy hoạch Hà Nội, bài viết điểm qua các bản quy hoạch đã thực hiện trong 100 năm qua (1924-2024), so sánh mô hình quan hệ giữa quy hoạch và quản lý đất đai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20