Preparation of nano single-crystal α –MnO2 by solid state reaction between KMn04 and Mn(CH3COO)2, 4H2O with NaCl as a dispersant.

  • Dương Phước Đạt
  • Thái Thị Diệu Hiền
  • Bùi Quang Cư
  • Bùi Trung

Abstract

 
điểm /   đánh giá
Published
2012-01-11
Section
Articles