Giới thiệu về Tạp chí

    Tạp chí Thông tin và Tư liệu là tạp chí chuyên ngành thông tin, thư viện và thống kê KH&CN Việt Nam. Tạp chí cung cấp cơ sở lý luận, kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện và thống kê KH&CN; giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, hướng dẫn và phổ biến nghiệp vụ cho mạng lưới các tổ chức thông tin, thư viện và thống kê KH&CN trên toàn quốc. Từ năm 2011, Tạp chí đã được xếp vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tạp chí xuất bản 2 tháng 1 số (06 số/năm).

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng
TS Trần Đắc Hiến

 Ủy viên
TS Nguyễn Huy Chương
TS Lê Xuân Định
TS Mai Hà
TS Tạ Bá Hưng
TS Đỗ Văn Hùng
TS Lê Thanh Huyền
ThS Cao Minh Kiểm
PGS TS Tăng Văn Khiên
TS Hồ Ngọc Luật
TS Vũ Dương Thúy Ngà
PGS TS Trần Thị Quý
ThS Đào Mạnh Thắng
TS Nguyễn Văn Thiên
PGS TSKH Bùi Loan Thùy
TS Nguyễn Hồng Sinh
TS Nguyễn Hoàng Sơn
TS Lê Văn Viết

BAN BIÊN TẬP

Tổng Biên tập
ThS Đào Mạnh Thắng

Uỷ viên
ThS Lê Thị Hoa
ThS Nguyễn Thị Tú Quyên
ThS Hà Ngọc Minh               

Thư ký tòa soạn
ThS Lê Thị Hoa

TOÀ SOẠN

24, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024).39349105
Website: http://www.vjol.info.vn/index.php/VJIAD
Email: tapchitttl@vista.gov.vn