Quay trở lại chi tiết bài viết A Rare Colorful Illustrated Album of Vietnam in the 19th Century: Lục Vân Tiên cổ tích truyện雲僊古跡傳" (the Legend of Lu Yunxian) Tải xuống tải PDF