Động lực làm việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp tại Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam

  • Vũ Văn Đông, Nguyễn Đình Công, Nguyễn Huy Thăng
Từ khóa: Công việc, Công việc an toàn, Động lực làm việc, Cơ hội thăng tiến

Tóm tắt

Tạo động lực làm việc cho nhân viên luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các nhà quản trị nhân sự, vì đây là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (sau đây gọi là Hải đội 3) có những đặc điểm về nghề nghiệp chuyên biệt so với các ngành nghề khác nên việc mất động lực làm việc của nhân viên là điều rất dễ xảy ra. Bài viết chỉ ra những đặc thù công việc tại Hải đội 3, khung lý thuyết để nghiên cứu động lực làm việc và giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên tại đơn vị

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-03