Liệt nữ thời Joseon qua các văn bản lịch sử

  • Nguyễn Thị Trang
Từ khóa: Joseon, Nho giáo, liệt nữ, thủ tiết, cải giá

Tóm tắt

Nhắc đến thời đại Joseon là nhắc đến thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo. Tuy nhiên, với vai trò là Quốc giáo, Nho giáo không chỉ mang lại những tác động tích cực mà còn gây ra không ít hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người, đặc biệt là người phụ nữ. Bài viết sử dụng một số văn bản lịch sử để khái quát hình ảnh của liệt nữ. Từ đó, bước đầu lý giải căn nguyên hình thành nên hiện tượng này, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn những góc khuất chưa được khám phá của thời kỳ ấy

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-03