Sinh hoạt giải trí hậu kỳ Joseon qua tranh phong tục của Kim Hong Do (1745 ~ 1806?)

  • Nguyễn Thị Thu Hà
Từ khóa: Kim Hong Do, đời sống giải trí, hậu kỳ Joseon, tranh phong tục

Tóm tắt

Tình hình nghiên cứu về Hàn Quốc ở Việt Nam đến nay được tiếp cận và nghiên cứu theo nhiều hướng đa dạng. Thế nhưng hướng tiếp cận thông qua hội hoạ hiện vẫn còn mới mẻ. Giống như các loại hình sáng tạo khác, hội hoạ Hàn Quốc cũng là một loại thành tựu văn hoá do dân tộc Hàn tạo ra. Theo đó, nó không chỉ là đối tượng để cảm thụ đơn thuần mà còn là tư liệu thể hiện nền văn hoá Hàn Quốc một cách cụ thể mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cao. Tranh phong tục là tranh vẽ cảnh sinh hoạt của con người đúng với thời đại đó. Do đó, nghiên cứu này sẽ đi khảo sát một số bức tranh phong tục của hoạ sĩ Kim Hong Do (1745~1806?) nhằm tìm hiểu đời sống giải trí của người Hàn Quốc giai đoạn hậu kỳ Joseon (1700~1850)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-03