Tác động của Fintech đối với các ngân hàng thương mại tại Việt nam

  • Đỗ Thị Bích Hồng
Từ khóa: Fintech; thị trường tài chính; ngân hàng thương mại; công nghệ cao.

Tóm tắt

Thị trường tài chính trong những năm gần đây chứng kiến sự gia nhập ồ ạt của các công ty Fintech - tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao. Sự hiện diện của “thành viên mới” này nhận được sự chào đón tích cực từ công chúng và được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ các quỹ đầu tư, nên công ty Fintech được kỳ vọng có thể định hình lại cấu trúc thị trường dịch vụ tài chính trong tương lai. Từ thực tế này, đòi hỏi các ngân hàng thương mại cần phải thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi tư duy và đưa ra những quyết định phù hợp nhằm giữ vững vị thế vốn có cũng như tạo động lực phát triển mới thông qua việc kết nối và hợp tác với công ty Fintech. Bài báo này, tác giả chủ yếu tập trung phân tích một số tác động giữa công ty Fintech và ngân hàng tại Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị tăng cường tính hiệu quả trong việc hợp tác và kết nối giữa các công ty Fintech và các ngân hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-31
Chuyên mục
Bài viết