Đồng Nai: Đã cấp giấy phép cho 95 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực bức xạ

  • Diệu Linh

Abstract

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai cho biết, từ năm 2007 đến nay Sở đã cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 95 cơ sở, trong đó, 67 cơ sở bức xạ tư nhân, 28 cơ sở bức xạ thuộc
quản lý của nhà nước.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-06
Section
THÔNG TIN - SỰ KIỆN