EVN: nhiều giải pháp phát triển khoa học & công nghệ

  • Thái Linh

Abstract

Tuy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tựu to lớn, song những tác động khách quan, về cung cấp điện phục vụ nhu cầu của thời kỳ CNH, HĐH ngày càng lớn, trong khi các nguồn năng lượng từ thủy điện, nhiệt điện đang ngày càng cạn kiệt; những diễn biến bất lợi về thời tiết cũng trở thành nguy cơ gây thiếu điện do biến đổi khí hậu toàn cầu; trong khi năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, chuyên gia và công nhân của EVN trong việc tiếp nhận các công nghệ mới còn hạn chế; việc đầu tư cho nghiên cứu, áp dụng các giải pháp KHCN tại các đơn vị trong Tập
đoàn chưa được quan tâm đúng mức… là những cản trở không nhỏ
đến việc thực hiện các chiến lược mà EVN đề ra.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC