Return to Article Details Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Download Download PDF